Welkom op de website van District Friesland.

Helaas heeft het Districtsbestuur in samenspraak met het bestuur van de organiserende vereniging, Surhuisterveen, vanwege de Covid maatregelen moeten besluiten om de Friese Kampioenschappen af te gelasten.

UPDATE BETREFFENDE REGELS VOGELGRIEP.

DISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2021

Download hieronder de nieuwsbrief van – District Friesland
Nieuwsbrief september 2021 – District Friesland NBvV

Nu online:
NBvV Voorlichtingsbulletin november 2021

Minister zet mes in nieuwe dierenwet:
huisdieren vallen niet onder nieuwe regels.

De regels voor het houden van een huisdier worden toch niet strenger, als het aan demissionair minister Carola Schouten (Landbouw) ligt. Zij komt binnenkort met een wetswijziging waardoor baasjes hun konijnen en vogels kunnen houden.
Begin juni ontstond ophef toen er een wetswijziging werd aangenomen waarin staat dat dieren per 1 januari 2023 geen pijn of ongemak meer mogen hebben als ze in een stal, hok of kooi worden gehouden. Die wetswijziging – ingebracht door de Partij voor de Dieren – zou grote gevolgen hebben voor veehouders én baasjes van huisdieren.
Gevolg van de wet zou zijn dat eigenaren hun huisdieren, zoals konijnen en vogels, niet meer in een hok of kooi mogen houden. Ook moeten kippen, koeien en varkens in stallen ‘natuurlijk gedrag’ kunnen vertonen. Dat betekent mogelijk dat biggenstaarten niet meer weggebrand mogen worden, dat varkens altijd in de modder moeten kunnen wroeten en dat kalveren en geiten niet meer mogen worden onthoornd.

Huisvesting:
In een eerste juridische analyse van de nieuwe dierenwet schrijft minister Schouten nu: ‘Het amendement kan van invloed zijn op de huisvesting van alle huisdieren zoals honden en katten, maar ook op bijvoorbeeld dieren die gehouden worden in dierentuinen, circussen, maneges, dierenasiels of dierenwinkels. Daarnaast vallen ook alle gehouden dieren in de veehouderij, zoals varkens, koeien en kippen, onder de reikwijdte van het amendement.’
Om de baasjes van huisdieren gerust te stellen, wil Schouten gezelschapsdieren uitsluiten van de nieuwe regels. Daarvoor maakt ze een nieuwe wetswijziging. Na de zomer komt Schouten met meer informatie over dit nieuwe wetsvoorstel, zo laat haar woordvoerder weten.
,,Ik vind het prima dat de minister hierover met een voorstel komt’’, zegt Leonie Vestering, Tweede Kamerlid namens de Partij voor de Dieren. ,,Bij de indiening van mijn amendement heb ik het altijd gehad over het systematische leed van dieren in veehouderijsystemen, niet over huisdieren.’’

Richtlijnen:
Volgens Vestering zijn er nu al duidelijke richtlijnen voor het houden van huisdieren. ,,Op de site van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren is bijvoorbeeld te lezen dat veel vogelsoorten een paar uur per dag uit hun kooi moeten en dat konijnen nooit alleen in een hok moeten zitten. Daarnaast is het bijvoorbeeld al verboden om de staarten van honden te couperen, maar krulstaartjes van varkens worden in de veehouderij bijna allemaal afgeknipt. Met onze wetswijziging wordt dat verboden.’’
Vestering wil dat minister Schouten haast maakt met het uitwerken van de nieuwe regels voor de veehouderij. ,,De nieuwe wet gaat op 1 januari 2023 in, dus het is belangrijk dat veehouders snel duidelijkheid krijgen.’’ Vestering wil ‘geen politieke discussies’ over wat natuurlijk gedrag is van bijvoorbeeld varkens of koeien. ,,Het is aan diergedragskundigen om dat te bepalen’’, vindt zij.
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Schouten dat ze deze zomer nog nodig heeft om uit te zoeken wat de precieze gevolgen van de nieuwe dierenwet zijn voor de praktijk. Volgens de minister zal de wet ‘tot dilemma’s leiden, die om nadere politieke keuzes vragen’. Deze lijst met dilemma’s wil ze betrekken bij de formatie van een nieuw kabinet.
Het nieuwe kabinet moet knopen doorhakken over de manier waarop de dierenwet wordt ingevuld. Maar, geeft Schouten nu al aan: ‘Het is aan de rechter om een oordeel te geven over de interpretatie van deze wetswijziging en de reikwijdte ervan’. Uiteindelijk kunnen belangenorganisaties dus – net als in het stikstof- en klimaatdossier – naar de rechter stappen als zij vinden dat de politieke invulling van de wet in hun ogen te ver, of juist niet ver genoeg gaat.
(c) Peter Winterman 4 aug. 2021 (AD)
Lees hieronder het volledige artikel.

Vogelvrienden

Jullie hebben ongetwijfeld afgelopen week de commotie over de aanname van een nieuwe Dierenwet meegekregen. Afgelopen week was een gekkenhuis met interviews van TV, radio en kranten. Inmiddels is bij een flink aantal politieke partijen duidelijk dat er niet goed nagedacht is over de gevolgen voor hobbydierhouders en huisdierbezitters.

Dieren worden al jaren op allerlei wijze gehouden niet alleen uit hobby overwegingen of vanwege het in standhouden van een specifiek ras, maar ook als sociaal vangnet, als medische ondersteuning (denk aan blindengeleide of hulphonden) of bij allerlei therapieën zoals bijvoorbeeld PTSS.

De gevolgen van deze wet kunnen enorm zijn als deze niet beter omschreven gaat worden. Denk daarbij aan een hond of kat thuis. De zingende vogel bij oudere mensen in de kamer als gezelschapsdier of het konijn van de kinderen of kleinkinderen. Het is een wet die heel breed het houden van dieren raakt, terwijl deze bedoeld was voor de intensieve veehouderij. Enkele politieke partijen hebben hier liggen te slapen.
De wet is echter aangenomen en kan dus alleen nog aangevuld c.q. gespecificeerd worden. Dit kan met een burgerinitiatief, maar daarvoor hebben wij 40.000 handtekeningen nodig. Samen met vele organisaties, niet alleen hobbydier- , maar ook sociale organisaties zijn wij dus een burgerinitiatief (hiertoe heeft een zusterorganisatie de bijbehorende brief opgesteld) gestart.
Het houden van dieren doet 98 % verantwoord en zonder enige commerciële motivatie, uit pure liefhebberij en vanwege de instandhouding van soorten. Niet ontkent kan worden dat er soms misstanden zijn, echter die misstanden moeten individueel aangepakt te worden (dit doen we al jaren binnen onze eigen organisatie met de maatregelen die ons ter beschikking staan).
De NBvV heeft Dierwelzijn, -ethiek en het verantwoord houden van haar vogels hoog in het vaandel staan.
Een wet behoort duidelijk en niet voor verschillende uitleg en interpretatie voor uitvoerende ambtenaren vatbaar te zijn.
Wij moedigen u aan. Nee, ……… wij dringen er zelfs op aan de opgestelde brief lezen en ons (en vele andere huisdierbezitters) te steunen in onze strijd om een aanvulling op de net aangenomen Dierenwet, die op slinkse wijze door de Partij van de Dieren tot stand gekomen is, te krijgen.
Duidelijk moet zijn dat de brief (bladzijde 2) ingevuld, gedagtekend en van een HANDTEKENING voorzien moet worden. Vervolgens kan dit getekende gedeelte per post naar het vermelde adres t.n.v. Secretaris K.N.V. Ornithophilia, Claudiuslaan 25, 6642 AE Beuningen gezonden worden of (na in kleur gescand te zijn) digitaal verzonden worden naar bart.vrolijks@kpnmail.nl

Elke hulp tot verspreiding is welkom.

De brief is te downloaden via de link:
K.N.V. Ornithophilia Burgerinitiatief

Monografie: De geschiedenis van District Friesland 2020.

Deze monografie is geschreven door Henk van der Wal.
De monografie is vanwege ontbrekende informatie uit het verleden niet geheel compleet maar desondanks toch zeer lezenswaardig.
Mocht u aanvullende informatie hebben dan kunt u die doorgeven aan het Districtsbestuur of Henk van der Wal. (email: hkvdwal@planet.nl)

Download hieronder de Monografie.

Monografie De geschiedenis van district Friesland 2020

DISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF MAART 2021

Download hieronder de nieuwsbrief van – District Friesland
Nieuwsbrief maart 2021 – District Friesland NBvV

DISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF JANUARI 2021

Download hieronder de nieuwsbrief van – District Friesland
Nieuwsbrief januari 2021 – District Friesland NBvV

DISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020

Download hieronder de nieuwsbrief van – District Friesland
Nieuwsbrief december 2020 – District Friesland NBvV

 

Facebookgroep Nederlandse Vogelliefhebbers (NBvV)
Adres: https://www.facebook.com/NBvV.Vogelbond.Nederland

Je kunt de aanvulling hier downloaden 


DISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020

Download hieronder de nieuwsbrief van – District Friesland
Nieuwsbrief oktober 2020 – District Friesland

DISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020

Download hieronder de nieuwsbrief van – District Friesland
Nieuwsbrief september 2020 – District Friesland

 

Hieronder kunt u het voorlichtingsbulletin downloaden.
Voorlichtingsbulletin november 2021
Voorlichtingsbulletin september 2021
Voorlichtingsbulletin augustus 2021
Voorlichtingsbulletin juli 2021
Voorlichtingsbulletin juni 2021
Stemformulier 2021 vereniging – invulbaar
Voorlichtingsbulletin maart 2021
Voorlichtingsbulletin aanvulling februari 2021
Voorlichtingsbulletin februari 2021
Voorlichtingsbulletin december 2020
Voorlichtingsbulletin oktober 2020
Voorlichtingsbulletin augustus 2020-keuringen
Voorlichtingsbulletin augustus 2020
Stemformulier 2020 – AFDELINGEN

Stemformulier 2020 – VERSPREIDE LEDEN
Voorlichtingsbulletin juli 2020

Refona Jeugddag.

Refona Jeugddag

Op de Refona-jeugddag in Zwartemeer werd de Friese eer hoog gehouden door Emma Jansen uit Heerenveen en Thomas Pool uit Jubbega. Beiden scoorden hoog met een Kleurgrasparkiet en een Personata. Er werden met 15 jeugdleden 21 vogels gekeurd. Met vragenlijst werden de vogels op de Districtsshow verkend. Na patat met wat erbij werden de vogels gekeurd. Samen mochten de jeugdleden een top 5 maken. Een gezellige dag.


Catalogus lezingen en presentaties

Om u te kunnen ondersteunen bij het organiseren van ledenavonden e.d. is er vanuit de Bondsraad het idee naar voren gekomen om het aanbod aan lezingen, presentaties e.d. aan u te presenteren middels een catalogus met de beschikbare mogelijkheden. Het bondsbureau is met deze suggestie aan de slag gegaan en in de bijlage bij deze mail vindt u de eerste editie daarvan. Hopelijk kan e.e.a. u mede inspireren om een boeiende invulling aan zo’n gelegenheid te geven!

De catalogus is niet compleet: wij weten dat er meer keurmeesters e.d. lezingen geven. Zij hebben zich echter (nog) niet opgegeven voor vermelding. Uiteraard streven wij er naar om het aanbod zo compleet mogelijk te maken, dus wanneer dat aan de orde is zullen we u periodiek een aangepast exemplaar toesturen.

Download de catalogus hier

INFORMATIE DISTRICT FRIESLAND:

Om het bestuur van de bond zo dicht mogelijk bij de leden te brengen is ons land verdeeld in 12 districten.
Het district is weer onderverdeeld in afdelingen.
Het district wordt geleid door een bestuur, dat door de afdelingen wordt gekozen.
De voorzitter van het district heeft zitting in de bondsraad.

Het districtsbestuur heeft o.a. taken op het gebied van het tentoonstellingsprogramma, de voorbereiding van de algemene vergadering van de bond en uiteraard een ondersteunende rol naar de afdelingen.

In elk district wordt jaarlijks in december de districtstentoonstelling gehouden.
In Friesland worden jaarlijks de Friese Kampioenschappen georganiseerd.
De organisatie daarvan is meestal in handen van een afdeling, maar geschiedt in nauw overleg en onder verantwoordelijkheid van het districtsbestuur.

Er zijn in het district Friesland 19 afdelingen verdeeld over 4 rayons:
Rayon Noord – West:
Bolsward, Franeker, Harlingen, Leeuwarden2 en Stiens.
Rayon Noord – Oost:
Damwoude, Dokkum, Ferwert, Noordbergum en Zwaagwesteinde.
Rayon Zuid:
Grou, Jubbega, Joure, Koudum en Lemmer.
Rayon Oost:
Drachten, Drogeham, Surhuisterveen en Ureterp.

Op 2 maart 2021 bedroeg het totaal aantal leden 1175 waarvan 39 jeugdleden.

Bezoek ons op Facebook