Welkom op de website van District Friesland.


Hieronder kunt u het voorlichtingsbulletin van juni downloaden.

Download het voorlichtingsbulletin van juni 2019 hier

Het jaarverslag 2018 van de NBvV staat online.

Jaarverslag NBvV 2018 (download PdF)

Catalogus lezingen en presentaties

Om u te kunnen ondersteunen bij het organiseren van ledenavonden e.d. is er vanuit de Bondsraad het idee naar voren gekomen om het aanbod aan lezingen, presentaties e.d. aan u te presenteren middels een catalogus met de beschikbare mogelijkheden. Het bondsbureau is met deze suggestie aan de slag gegaan en in de bijlage bij deze mail vindt u de eerste editie daarvan. Hopelijk kan e.e.a. u mede inspireren om een boeiende invulling aan zo’n gelegenheid te geven!

De catalogus is niet compleet: wij weten dat er meer keurmeesters e.d. lezingen geven. Zij hebben zich echter (nog) niet opgegeven voor vermelding. Uiteraard streven wij er naar om het aanbod zo compleet mogelijk te maken, dus wanneer dat aan de orde is zullen we u periodiek een aangepast exemplaar toesturen.

Download de catalogus hier

DISTRICTSPRIJS 2018.

Tijdens de laatst gehouden Districtsvergadering is de Districtsprijs van 2018 bekend gemaakt.
De winnaar van de laatste Friese Kampioenschappen is Bolsward geworden.

Namens het Districtsbestuur willen we Bolsward van harte feliciteren  met het behaalde resultaat. Uiteraard ook de andere deelnemende verenigingen willen we van harte feliciteren met de behaalde resultaten.

Districtsprijs 2018

 1. Bolsward 93,000
 2. Lemmer 92,800
 3. Noordbergum 92,384
 4. Koudum 92,333
 5. Drogeham 92,272
 6. Zwaagwesteinde 92,100
 7. Leeuwarden 2 92,000
 8. Damwoude 91,857
 9. Dokkum 91,714
 10. Drachten 91,555
 11. Ferwerd 91,450

Geen 5 inzenders Jubbega, Joure, Ureterp, Franeker, Surhuisterveen, Grouw en Stiens.


Om het bestuur van de bond zo dicht mogelijk bij de leden te brengen is ons land verdeeld in 12 districten.
Het district is weer onderverdeeld in afdelingen.
Het district wordt geleid door een bestuur, dat door de afdelingen wordt gekozen.
De voorzitter van het district heeft zitting in de bondsraad.

Het districtsbestuur heeft o.a. taken op het gebied van het tentoonstellingsprogramma, de voorbereiding van de algemene vergadering van de bond en uiteraard een ondersteunende rol naar de afdelingen.

In elk district wordt jaarlijks in december de districtstentoonstelling gehouden.
In Friesland worden jaarlijks de Friese Kampioenschappen georganiseerd.
De organisatie daarvan is meestal in handen van een afdeling, maar geschiedt in nauw overleg en onder verantwoordelijkheid van het districtsbestuur.

Er zijn in het district Friesland 20 afdelingen verdeeld over 4 rayons:
Rayon Noord – West:
Bolsward, Franeker, Harlingen, Leeuwarden2 en Stiens.
Rayon Noord – Oost:
Damwoude, Dokkum, Ferwert, Noordbergum en Zwaagwesteinde.
Rayon Zuid:
Grou, Jubbega, Joure, Koudum en Lemmer.
Rayon Oost:
Drachten, Drogeham, Oosterwolde, Surhuisterveen en Ureterp.

Op 1 januari 2019 bedroeg het totaal aantal leden 1336 waarvan 60 jeugdleden.

Bezoek ons op Facebook