Maandelijks archief: oktober 2016

Welkom op de website van District Friesland.

Monografie: De geschiedenis van District Friesland 2020.

Deze monografie is geschreven door Henk van der Wal.
De monografie is vanwege ontbrekende informatie uit het verleden niet geheel compleet maar desondanks toch zeer lezenswaardig.
Mocht u aanvullende informatie hebben dan kunt u die doorgeven aan het Districtsbestuur of Henk van der Wal. (email: hkvdwal@planet.nl)

Download hieronder de Monografie.

Monografie De geschiedenis van district Friesland 2020

DISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF MAART 2021

Download hieronder de nieuwsbrief van – District Friesland
Nieuwsbrief maart 2021 – District Friesland NBvV

DISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF JANUARI 2021

Download hieronder de nieuwsbrief van – District Friesland
Nieuwsbrief januari 2021 – District Friesland NBvV

DISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020

Download hieronder de nieuwsbrief van – District Friesland
Nieuwsbrief december 2020 – District Friesland NBvV

Maart 2021.

Het nieuwsbulletin van maart 2021 staat online.

IN DIT BULLETIN VINDT U INFORMATIE OVER:

Als bijlage vindt u het stemformulier voor de Algemene Vergadering van 29 mei a.s.
Het jaarverslag 2020 en de stukken voor de vergadering worden per post naar de     afdelingen gezonden.

Het laatste jaar is het verenigingsleven binnen de vogelsport in Nederland, en ook daarbuiten, door corona grotendeels stil komen te liggen.
In 2020 niet of nauwelijks tentoonstellingen, clubavonden, districtsvergaderingen, en vele andere zaken liggen stil, en ook nu, in 2021, ziet er nog steeds niet zo goed uit.
Daar staat tegenover dat er redelijk wat mensen zijn die in deze tijd begonnen zijn met het houden van vogels, of na een onderbreking de hobby weer hebben opgepakt.
In december is er, met behulp van enkele enthousiaste moderators en beheerders een facebook groep opgestart; Nederlandse Vogelliefhebbers-NBvV, waar inmiddels al bijna 5000 liefhebbers lid van zijn geworden; voornamelijk uit Nederland, België en
Duitsland.
Deze groep helpt, zeker in deze corona tijd, mee om contact te houden en ervaringen uit te wisselen.
We mogen het dan ook best wel een groot succes noemen.
Ook het hoofdbestuur zit niet stil in deze tijd, en heeft toch zeer geregeld overleg om allerlei zaken geregeld te krijgen. Bij elkaar komen in vergaderingen is momenteel niet mogelijk, maar het online vergaderen is inmiddels het nieuwe normaal geworden.
Op deze manier lukt het toch om belangrijke zaken geregeld te krijgen.

Je kunt het nieuwsbulletin hier downloaden.
Het stemformulier kun je hier downloaden.

Facebookgroep Nederlandse Vogelliefhebbers (NBvV)
Adres: https://www.facebook.com/NBvV.Vogelbond.Nederland

Je kunt de aanvulling hier downloaden 


DISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020

Download hieronder de nieuwsbrief van – District Friesland
Nieuwsbrief oktober 2020 – District Friesland

DISTRICT FRIESLAND – NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020

Download hieronder de nieuwsbrief van – District Friesland
Nieuwsbrief september 2020 – District Friesland

NBvV-kalender 2021.

Omdat de Districtsvergadering niet doorgaat zal de verspreiding van deze fraaie kalenders ook anders gaan. Als jullie voor de leden kalenders willen, dan graag rechtstreeks bij het bondsbureau bestellen. De Districts-secretaris zit er dan dus niet tussen. Je kunt de kalender bestellen via de webshop van de NBvV.


Hieronder kunt u het voorlichtingsbulletin downloaden.
Stemformulier 2021 vereniging – invulbaar
Voorlichtingsbulletin maart 2021
Voorlichtingsbulletin aanvulling februari 2021
Voorlichtingsbulletin februari 2021
Voorlichtingsbulletin december 2020
Voorlichtingsbulletin oktober 2020
Voorlichtingsbulletin augustus 2020-keuringen
Voorlichtingsbulletin augustus 2020
Stemformulier 2020 – AFDELINGEN

Stemformulier 2020 – VERSPREIDE LEDEN
Voorlichtingsbulletin juli 2020

Het jaarverslag 2019 van de NBvV staat online.
Jaarverslag NBvV 2019 (download PdF)

Refona Jeugddag.

Refona Jeugddag

Op de Refona-jeugddag in Zwartemeer werd de Friese eer hoog gehouden door Emma Jansen uit Heerenveen en Thomas Pool uit Jubbega. Beiden scoorden hoog met een Kleurgrasparkiet en een Personata. Er werden met 15 jeugdleden 21 vogels gekeurd. Met vragenlijst werden de vogels op de Districtsshow verkend. Na patat met wat erbij werden de vogels gekeurd. Samen mochten de jeugdleden een top 5 maken. Een gezellige dag.


Catalogus lezingen en presentaties

Om u te kunnen ondersteunen bij het organiseren van ledenavonden e.d. is er vanuit de Bondsraad het idee naar voren gekomen om het aanbod aan lezingen, presentaties e.d. aan u te presenteren middels een catalogus met de beschikbare mogelijkheden. Het bondsbureau is met deze suggestie aan de slag gegaan en in de bijlage bij deze mail vindt u de eerste editie daarvan. Hopelijk kan e.e.a. u mede inspireren om een boeiende invulling aan zo’n gelegenheid te geven!

De catalogus is niet compleet: wij weten dat er meer keurmeesters e.d. lezingen geven. Zij hebben zich echter (nog) niet opgegeven voor vermelding. Uiteraard streven wij er naar om het aanbod zo compleet mogelijk te maken, dus wanneer dat aan de orde is zullen we u periodiek een aangepast exemplaar toesturen.

Download de catalogus hier

INFORMATIE DISTRICT FRIESLAND:

Om het bestuur van de bond zo dicht mogelijk bij de leden te brengen is ons land verdeeld in 12 districten.
Het district is weer onderverdeeld in afdelingen.
Het district wordt geleid door een bestuur, dat door de afdelingen wordt gekozen.
De voorzitter van het district heeft zitting in de bondsraad.

Het districtsbestuur heeft o.a. taken op het gebied van het tentoonstellingsprogramma, de voorbereiding van de algemene vergadering van de bond en uiteraard een ondersteunende rol naar de afdelingen.

In elk district wordt jaarlijks in december de districtstentoonstelling gehouden.
In Friesland worden jaarlijks de Friese Kampioenschappen georganiseerd.
De organisatie daarvan is meestal in handen van een afdeling, maar geschiedt in nauw overleg en onder verantwoordelijkheid van het districtsbestuur.

Er zijn in het district Friesland 20 afdelingen verdeeld over 4 rayons:
Rayon Noord – West:
Bolsward, Franeker, Harlingen, Leeuwarden2 en Stiens.
Rayon Noord – Oost:
Damwoude, Dokkum, Ferwert, Noordbergum en Zwaagwesteinde.
Rayon Zuid:
Grou, Jubbega, Joure, Koudum en Lemmer.
Rayon Oost:
Drachten, Drogeham, Oosterwolde, Surhuisterveen en Ureterp.

Op 2 maart 2020 bedroeg het totaal aantal leden 1260 waarvan 51 jeugdleden.

Bezoek ons op Facebook