Maandelijks archief: oktober 2016

Welkom op de website van District Friesland.


Voorlichtingsbulletin NBvV april 2019 online.
NBvV Voorlichtingsbulletin april 2019(Download)

DISTRICTSPRIJS 2018.

Tijdens de laatst gehouden Districtsvergadering is de Districtsprijs van 2018 bekend gemaakt.
De winnaar van de laatste Friese Kampioenschappen is Bolsward geworden.

Namens het Districtsbestuur willen we Bolsward van harte feliciteren  met het behaalde resultaat. Uiteraard ook de andere deelnemende verenigingen willen we van harte feliciteren met de behaalde resultaten.

Districtsprijs 2018

 1. Bolsward 93,000
 2. Lemmer 92,800
 3. Noordbergum 92,384
 4. Koudum 92,333
 5. Drogeham 92,272
 6. Zwaagwesteinde 92,100
 7. Leeuwarden 2 92,000
 8. Damwoude 91,857
 9. Dokkum 91,714
 10. Drachten 91,555
 11. Ferwerd 91,450

Geen 5 inzenders Jubbega, Joure, Ureterp, Franeker, Surhuisterveen, Grouw en Stiens.


Om het bestuur van de bond zo dicht mogelijk bij de leden te brengen is ons land verdeeld in 12 districten.
Het district is weer onderverdeeld in afdelingen.
Het district wordt geleid door een bestuur, dat door de afdelingen wordt gekozen.
De voorzitter van het district heeft zitting in de bondsraad.

Het districtsbestuur heeft o.a. taken op het gebied van het tentoonstellingsprogramma, de voorbereiding van de algemene vergadering van de bond en uiteraard een ondersteunende rol naar de afdelingen.

In elk district wordt jaarlijks in december de districtstentoonstelling gehouden.
In Friesland worden jaarlijks de Friese Kampioenschappen georganiseerd.
De organisatie daarvan is meestal in handen van een afdeling, maar geschiedt in nauw overleg en onder verantwoordelijkheid van het districtsbestuur.

Er zijn in het district Friesland 20 afdelingen verdeeld over 4 rayons:
Rayon Noord – West:
Bolsward, Franeker, Harlingen, Leeuwarden2 en Stiens.
Rayon Noord – Oost:
Damwoude, Dokkum, Ferwert, Noordbergum en Zwaagwesteinde.
Rayon Zuid:
Grou, Jubbega, Joure, Koudum en Lemmer.
Rayon Oost:
Drachten, Drogeham, Oosterwolde, Surhuisterveen en Ureterp.

Op 1 januari 2019 bedroeg het totaal aantal leden 1336 waarvan 60 jeugdleden.

Bezoek ons op Facebook