Welkom op de website van District Friesland.


LAATSTE NIEUWS:

Inschrijfdatum NK 2020

Inschrijfdatum NK 2020

Vogelvrienden,

In het besef dat er veel vogelliefhebbers zijn die inschrijving van hun vogels voor de Nederlandse Kampioenschappen af laten hangen van resultaten van de keuringen bij district tentoonstellingen heeft het hoofdbestuur NBvV besloten de inschrijf mogelijkheid te verlengen.

Normaliter is er een wat ruimere mogelijkheid om in te schrijven, echter de vroege NK (eenmalig) gooit voor twijfelende potentiële inzenders roet in het eten. Het hoofdbestuur beseft dit en geeft dus enkele dagen langer de mogelijkheid om in te schrijven. Er zijn deze week o.a. 6 district TT’s.

De NBvV staat erom bekend om een van de grootste Nationale shows te organiseren, we willen dat dan ook waarmaken dus het hoofdbestuur rekent op u. De NK commissie is al enige tijd bezig om een succes van deze “ show in andere opzet” te maken. Stel hen, ons en uzelf niet teleur.

Inschrijven kan nu dus nog tot zondag 15 december 2019 te 24.00 uur.

Namens het hoofdbestuur,

Albert Zomer


FRIESE KAMPIOENSCHAPPEN.

De organisatie van de Friese Kampioenschappen is in 2019 in handen van:

Vogelvereniging Leeuwarder Vogelvrienden.

Website: leeuwardervogelvrienden.com

Locatie: Scantrihal

Hieronder kun je het reglement en Entverklaring (Kwartels) downloaden.
Reglement Friese Kampioenschappen 2019 (PdF)
Entverklaring (PdF)

Activiteitenbulletin Noord-Nederland 2019


Hieronder kunt u het voorlichtingsbulletin downloaden.
Voorlichtingsbulletin Vogel2020
NBvV Voorlichtingsbulletin september 2019
Download het voorlichtingsbulletin van juni 2019 hier

Het jaarverslag 2018 van de NBvV staat online.

Jaarverslag NBvV 2018 (download PdF)

Catalogus lezingen en presentaties

Om u te kunnen ondersteunen bij het organiseren van ledenavonden e.d. is er vanuit de Bondsraad het idee naar voren gekomen om het aanbod aan lezingen, presentaties e.d. aan u te presenteren middels een catalogus met de beschikbare mogelijkheden. Het bondsbureau is met deze suggestie aan de slag gegaan en in de bijlage bij deze mail vindt u de eerste editie daarvan. Hopelijk kan e.e.a. u mede inspireren om een boeiende invulling aan zo’n gelegenheid te geven!

De catalogus is niet compleet: wij weten dat er meer keurmeesters e.d. lezingen geven. Zij hebben zich echter (nog) niet opgegeven voor vermelding. Uiteraard streven wij er naar om het aanbod zo compleet mogelijk te maken, dus wanneer dat aan de orde is zullen we u periodiek een aangepast exemplaar toesturen.

Download de catalogus hier

INFORMATIE DISTRICT FRIESLAND:

Om het bestuur van de bond zo dicht mogelijk bij de leden te brengen is ons land verdeeld in 12 districten.
Het district is weer onderverdeeld in afdelingen.
Het district wordt geleid door een bestuur, dat door de afdelingen wordt gekozen.
De voorzitter van het district heeft zitting in de bondsraad.

Het districtsbestuur heeft o.a. taken op het gebied van het tentoonstellingsprogramma, de voorbereiding van de algemene vergadering van de bond en uiteraard een ondersteunende rol naar de afdelingen.

In elk district wordt jaarlijks in december de districtstentoonstelling gehouden.
In Friesland worden jaarlijks de Friese Kampioenschappen georganiseerd.
De organisatie daarvan is meestal in handen van een afdeling, maar geschiedt in nauw overleg en onder verantwoordelijkheid van het districtsbestuur.

Er zijn in het district Friesland 20 afdelingen verdeeld over 4 rayons:
Rayon Noord – West:
Bolsward, Franeker, Harlingen, Leeuwarden2 en Stiens.
Rayon Noord – Oost:
Damwoude, Dokkum, Ferwert, Noordbergum en Zwaagwesteinde.
Rayon Zuid:
Grou, Jubbega, Joure, Koudum en Lemmer.
Rayon Oost:
Drachten, Drogeham, Oosterwolde, Surhuisterveen en Ureterp.

Op 1 januari 2019 bedroeg het totaal aantal leden 1336 waarvan 60 jeugdleden.

Bezoek ons op Facebook