Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Secretaris
Auke Bloemhof,
Telefoon: 0518-491861 / 06-51589226
Email: aensbloemhof@outlook.com

U kunt hier ook data doorgeven van door uw afdeling georganiseerde evenementen zoals Tentoonstellingen en Beurzen.
Uw evenement zal dan worden geplaatst in de daarvoor bestemde rubriek op de website van het District.

Bezoek ons op Facebook

Lid-NBvV3