Afdelingen

District Friesland-NBvV is verdeeld in 4 rayons en een aantal verenigingen uit Noord Holland:

Rayon Noord – West:
Bolsward – B44 – “BEO”
Franeker – F01 – “De Edelzanger”
Harlingen – H10 – “Introka” (Facebook)
Leeuwarden2 – L25 – “Leeuwarder Vogelvrienden”
Stiens – S08 – “Leeuwarderadeel”

Rayon Noord – Oost:

Damwoude – M14 – “Fûgelnocht”
Dokkum – D19 – “Zang en Kleur” (Facebook)
Ferwert – F03 – “De Nachtegaal”
Noordbergum – N30 – “Zanglust”
Zwaagwesteinde – Z14 – “De Fûgelfreonen”

Rayon Zuid:
Grou – G22 – “Midden Friesland Grou”
Jubbega – J02 – “Fûgelwille”
Joure – J01 – “Zanglust”
Koudum – K15 – “Sûdwesthoeke”
Lemmer – L10 – “Lemster Volière Vrienden”

Rayon Oost:
Drachten – D17 – “De Vogelvrienden”
Drogeham – D08 – “De Woudzangers”
Surhuisterveen – S32 – “Vogelvereniging Surhuisterveen e.o.”
Ureterp – U05 – “De Wâldsang”

Noord Holland:
Alkmaar – A03
Anna Paulowna – A25
Den Helder 1 – H12
Heerhugowaard – H55
Hoorn – H93
Lutjebroek – L17
Opmeer Spanbroek – O36
Schagen – S25
Volendam – V23