COM / EE

logocomeec

De NBvV is internationaal aangesloten bij:

C.O.M. Mondial en Entente Européenne d’Aviculture et de Cuniculture.

C.O.M. Nederland

C.O.M. (deze letters staan voor Confédération Ornithologique Mondial) de overkoepelende organisatie van de vogelbonden in de wereld.
C.O.M. Nederland is de naam voor de Nederlandse afdeling.
Bij C.O.M. Nederland zijn de volgende organisaties aangesloten:

– Algemene Nederlandse Bond van vogelhouders (ANBvV)
– Belangenbehartiging Europese Cultuurvogels (BEC)
– Parkieten Sociëteit (PS)
– Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV)

Leden aangesloten bij deze organisatie kunnen deelnemen aan de wereldtentoonstelling.

Binnen C.O.M. Nederland functioneert de “commissie wetgeving”, die het bestuur adviseert over alle maatregelen die van overheidswege worden voorbereid c.q. genomen.

Het bestuur van C.O.M. Nederland bestaat uit:
Henk van der Wal, voorzitter
Bart Braam, secretaris
Sjoerd Munniksma, penningmeester

Het secretariaat is gevestigd:
Keiendriesstraat 20,
6685 AL Haalderen
Tel/Fax: 0481-462507

com.nederland@planet.nl

almeria