NBvV

Klik op het logo om naar de website van NBvV te gaan.

Logo NBVV

BONDSBUREAU
bondsbureau

adres Aletta Jacobsstraat 44
623 AB Bergen op Zoom
postadres postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom
telefoonnummer 0164 – 235007
e-mail adres info@nbvv.nl
postbankrekening NL 96 INGB 0001148324
bankrekening NL 55 ABNA 0468959262
De openingstijden zijn op werkdagen van 8.30 -12 uur en van 13 tot 16.30 uur.

Alle functies binnen de bond worden verricht door vrijwilligers. Het spreekt vanzelf dat met een grote bond als de onze niet alle werkzaamheden door bestuurders kunnen worden gedaan. De bond heeft dan ook een eigen bondsbureau waar 4 mensen fulltime en 3 mensen parttime werken in vaste dienst.

De taken van het bondsbureau zijn:

  • De leden- en abonnementenadministratie van “Onze Vogels”
  • De registratie van kweeknummers
  • Het verzorgen van de financiële administratie
  • De vervaardiging van vele soorten drukwerk als keurlijsten, ringenbestelformulieren, formulieren voor de ledenadministratie, enz. enz.
  • Het inkopen en verzenden van NBvV artikelen
  • Het vervaardigen van ca. 1,6 miljoen ringen en het doen van de gehele ringenadministratie
  • Het doen van uitnodigingen voor vergaderingen van hoofdbestuur, bondsraad, districtsbijeenkomsten, etc. en het verzorgen van de notulen en voortgang van alle activiteiten die daar uit voortkomen
  • De informatieverstrekking aan leden, afdelingen, districten en speciaalclubs via voorlichtingsbulletins en Vraag&Aanbod, advertenties en bondsmededelingen voor Onze Vogels
  • Het verzorgen van de correspondentie en beantwoorden van telefonische en per e-mail binnenkomende vragen.

Lid-NBvV3

shop NBvV

Keurmeesterswebsite

Bezoek ons op Facebook

Onze Vogels