Vogel 2017

Informatie Vogel2017

10-01-2017
Uitslag VOGEL2017

De uitslag heeft een voorlopig karakter, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
De uitslagen zijn in PDF formaat.

Er staan 4 versies online.

Senior per groep
Senior per naam

Junior per groep
Junior per naam

Er zijn 11.836 vogels ingeschreven in de wedstrijd door 1270 inzenders.
In de verkoop klasse staan 2086 kooien.


03-01-2017
Update Vogelgriep 3 januari 2017

Alle inzenders hebben via de mail een formulier toegezonden gekregen waarbij u dient te tekenen dat uw vogels niet afkomstig zijn uit een beschermings- of toezichtsgebied.
Tevens werd vermeld dat u dient te tekenen dat u bij het vervoer van uw vogels naar de Nederlandse Kampioenschappen geen beschermings- of toezichtsgebied doorkruist. Deze laatste maatregel is inmiddels, zoals u in het bericht van 31 december 2016 hebt kunnen lezen, achterhaald.

U mag dus een beschermings- of toezichtsgebied met uw vogels doorkruizen via de snelweg, mits u hier niet stopt. De maatregelen opgelegd aan liefhebbers wonende in een beschermings- of toezichtsgebied, welke aangegeven zijn op het overzicht van RVO (zie bericht 31-12-2016), blijven onverminderd van kracht.
http://www.rvo.nl/dierziektenviewer

Ons verzoek om leden wonend in een bescherming- of toezichtsgebied deel te mogen laten nemen is helaas afgewezen.

NK 2017 gaat door mits er geen uitbraak van vogelgriep in de regio Apeldoorn plaatsvindt.


31-12-2016
BELANGRIJKE UPDATE VOGELGRIEP betreffende Vogel2017.

Met een naderend NK 2017 wordt het bondsbureau nagenoeg plat gebeld met vragen over wat wel en niet mag met betrekking tot de vogelgriep.

De NBvV heeft voortdurend overleg met de overheid en heeft een drietal vragen neergelegd;

  1. Mag een inzender voor Apeldoorn, niet wonend in een BT( beschermingsgebied), door een BT rijden?
  2. Mogen inzender wonend in een BT meedoen aan het NK 2017?
  3. Krijgt NK2017 vrijstelling om de show te houden wanneer binnen een straal van 10 km op een pluimveebedrijf vogelgriep rondom Apeldoorn wordt geconstateerd?

Op vraag 1 is inmiddels bevestigend geantwoord.
Antwoord op vraag 2 en 3 volgt zo spoedig mogelijk.

Vraag 1.

Antwoord van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Op 30 december heeft u ons telefonisch een vraag gesteld. Uw vraag is of niet risico vogels vervoerd mogen worden voor het BT gebied. U wilt het antwoord graag per e-mail ontvangen. Graag bevestig ik in deze e-mail het antwoord op uw vraag.

Doorgaand vervoer BT gebied

Het vervoer van gevogelte door een BT gebied is enkel toegestaan als u op de autosnelweg blijft en niet stopt in het BT gebied.
De BT gebieden kunt u bekijken op
http://www.rvo.nl/dierziektenviewer.

Biddinghuizen
De situatie rondom Biddinghuizen is inmiddels versoepeld. Zie onder….

Vanwege een uitbraak van vogelgriep op een bedrijf in Biddinghuizen (Biddinghuizen I) waren vanaf 26 november 2016 in een gebied van ruim 10 kilometer rond dit bedrijf maatregelen ingesteld, zoals een vervoersverbod voor onder andere levend pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Conform Europese regelgeving kunnen de maatregelen vanaf 30 dagen na de reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf worden ingetrokken. Dit gebeurt met ingang van woensdag 28 december 2016 om 00.00 uur.

Echter, doordat een groot deel van het vervoersverbod overlapt met gebieden rondom de 2 latere uitbraken in Biddinghuizen (Biddinghuizen II en III), blijft een vervoersverbod voor een groot deel van kracht. Alleen in het gebied zonder overlap met Biddinghuizen II en III geldt geen vervoersverbod meer.


28-12-2016
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom de preventiemaatregelen tegen vogelgriep bereiken ons veel vragen. Het hoofdbestuur heeft gisteren over deze materie vergaderd en laat u het volgende weten:

Voor de Nederlandse Kampioenschappen (12 t/m 15 januari 2017) geldt:

  • De show gaat gewoon door.
  • Hoenderachtigen ( “grondvogels”) zijn helaas uitgesloten van de tentoonstelling op Vogel 2017. Deelnemers met deze vogels hebben daarover inmiddels bericht ontvangen.
  • Vogels uit de  door de staatssecretaris aangewezen toezichtsgebieden (de zogenaamde “ 10-km zones”) mogen niet vervoerd worden en zijn derhalve uitgesloten van de tentoonstelling. Inzenders die dit betreft kunnen zich melden bij het bondsbureau en zullen hun inschrijfgeld teruggestort krijgen.
  • Inzenders  mogen geen vogels  vervoeren door deze gebieden. Hen wordt aangeraden om bij het inbrengen van de vogels om te rijden.
  • Van de inzenders moet er een verklaring zijn dat hun vogels niet uit deze gebieden afkomstig zijn, niet afkomstig zijn van bedrijven waar op commerciële basis pluimvee wordt gehouden en niet vervoerd zijn door toezichtsgebieden .  Een verklaring met die strekking kunt u hier downloaden.  Deze dient u bij inbreng van uw vogels in te leveren. Indien men vergeten is deze in te vullen en mee  te nemen is het formulier ook op de inbrengdag nog te verkrijgen. Wij dienen dit formulier van u ontvangen te hebben alvorens u de vogels afgeeft.
  • Een kaartje met de actuele toezichtsgebieden vindt u hier: http://www.rvo.nl/dierziektenviewer/

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact met het bondsbureau op.

Met vriendelijke groet,

Hans van der Stroom
hoofd bondsbureau NBvV

Verklaring inzenders Vogel 2017.


De Nederlandse Kampioenschappen van de NBvV

INSCHRIJVEN VOGEL 2017.(Start 1 november)

VOGEL 2017 is vanaf nu ook weer te volgen op Facebook.
Door op onderstaande button te klikken kom je op de Facebook pagina van VOGEL 2017.
facebook

vogel-2017-inschrijvenvogel-2017

vogel-2017

Informatie Vogel 2017 – 1 (Download)
Informatie Vogel 2017 – 2 (Download)